Prateći najnovije trendove u definiciji visokog sjaja Falco je pred svoje tehnologije postavio izazov u napuštanju konvencionalnog načina oplemenjivanja iverice.

Analizirajući efekte u promjeni vremena, pritiska i temperature prilikom oplemenjivanja iverice Falcovi tehnolozi su otkrili da je za dobivanje savršenog efekta visokog sjaja ključno produljenje vremena prešanja uz postepeno hlađenje tekućinom dok je oplemenjena iverica još u preši.

Tehničke karakteristike Tehničke karakteristike
Dimenzija: 2800×2050 mm
Debljina: 18 mm
Struktura: FS70-visoki sjaj

Copyright by CONTY PLUS. All rights reserved.