HomeEU PROJEKTI

https://conty.hr/wp-content/uploads/2022/04/EU_funds_small_logo.png

Projekt: Poboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća CONTY PLUS d.o.o. kroz IKT tehnologije-2, KK.03.2.1.19.0443

PODACI O PROJEKTU

Korisnik: CONTY PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge, Karlovačka cesta 100, 10250 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta: 2.088.575,10 HRK

Bespovratna sredstva: 997.503,47 HRK

Vrijeme provedbe: 15.12.2019. – 15.03.2022.

Opis projekta: Projektom ʺPoboljšanje konkurentnosti i učinkovitosti poduzeća CONTY PLUS d.o.o. kroz IKT tehnologijeʺ u poslovanje Društva će se implementirati CRM, WMS i ERP sustavi, softveri za upravljanje CNC strojevima, kontrolu pristupa i evidenciju radnih sati te izradu tehničkih nacrta. Time će se unaprijediti poslovni procesi u sklopu šest poslovnih funkcija Društva: financije i računovodstvo, logistika, marketing, nabava, prodaja i proizvodnja. Kroz povezivanje više različitih softvera Društvo će integrirati poslovne funkcije što će omogućiti kvalitetnije i pravovremene isporuke kupcima. Unaprjeđenje procesa u sklopu poslovne funkcije proizvodnje smanjiti će se broj reklamacija, a projekt će doprinijeti i poboljšanju interakcije s kupcima te provođenju ciljanih marketinških aktivnosti.

Ciljevi i rezultati projekta: Društvo ima veliki obujam poslovanja koje se odvija na više lokacija diljem RH te na dnevnoj bazi obavlja veliki broj proizvodnih aktivnosti, isporuka proizvoda, nabave sirovina i repromaterijala te financijskih transakcija. Takva kompleksnost poslovanja zahtjeva napredniju optimizaciju unutar poslovnih procesa nabave, proizvodnje, marketinga, logistike, prodaje, financija i računovodstva kako bi se poboljšala učinkovitost poslovanja i ubrzao rast Društva. Rezultat unapređenja bit će optimiziranje, automatiziranje i digitaliziranje poslovnih procesa, integracija poslovnih funkcija, učinkovita organizacija tijeka rada i poboljšana interakcija s klijentima i dobavljačima uz poboljšanje tržišnog položaja Društva. Projekt će rezultirati povećanjem prihoda od prodaje za skoro 20%, povećanjem izvoza sa skoro 45% i zapošljavanjem 6 novih djelatnika.

 

 

Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti:

CONTY PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, sva postojeća i buduća radna mjesta u Društvu su jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Kriteriji zapošljavanja Društva se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

Kontakt osoba: Darko Ciglenečki, cigla@conty.hr, +385 1 6548 333

 

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

www.strukturnifondovi.hr

www.opzo-opkk.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CONTY PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge, Karlovačka cesta 100, 10250 Zagreb