HomeEU PROJEKTI

https://conty.hr/wp-content/uploads/2022/04/EU_funds_small_logo.png

Jačanje konkurentnosti tvrtke CONTY PLUS  d.o.o. ulaganjem u digitalna i zelena rješenja, KK.11.1.1.01.0730

 

PODACI O PROJEKTU

 

Korisnik:                                           CONTY PLUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Karlovačka 100, Zagreb

Ukupna vrijednost projekta:            2.472.755,30 EUR / 18.630.974,82 HRK

Bespovratna sredstva:                         662.481,47 EUR / 4.991.466,67 HRK

Vrijeme provedbe:                            30.09.2021. – 30.09.2023.

Opis projekta:                              Provedbom projekta „Jačanje konkurentnosti tvrtke Conty Plus d.o.o. ulaganjem u digitalna i zelena rješenja“, Društvo je u proizvodni proces uvelo nova digitalizirana tehnološka rješenja za povećanje ekonomičnosti proizvodnih jedinica koja ujedno rezultiraju smanjenjem utroška energije i doprinose energetskoj učinkovitosti procesa – obradni centar za CNC obradu pločastih materijala, lager pločastih materijala sa manipulatorom, robotski manipulator pločastih materijala između dvije pile, stroj za krojenje ploča – pila, izvršena je nadogradnja postojećeg ERP softvera i nadogradnja i povezivanje optimizacijskog softvera i softvera za upravljanjem ostacima  te je uvelo nova zelena rješenja koja doprinose energetskoj učinkovitosti kroz nabavu čeonih električnih viličara i regalnog električnog viličara i izvršilo nadogradnju i povezivanje optimizacijskog softvera i softvera za upravljanjem ostacima.

Ciljevi i rezultati projekta:          Cilj projekta je jačanje konkurentnosti poduzeća  na domaćem i svjetskim tržištima i priprema zelenog, digitalnog oporavka gospodarstva kroz poticanje energetski učinkovite i/ili tehnološki napredne proizvodnje te inovativnih poslovnih modela u svrhu razvoja novih kompetencija, povećanje proizvodnje, povećanje izvoza i očuvanje postojećih te poticanje stvaranja novih radnih mjesta. Predmetni projekt ima za cilj povećanje tržišne konkurentnosti Društva i otpornosti na krize izazvane vanjskim faktorima te povećanje učinkovitosti proizvodnje kroz unaprjeđenje poslovnih procesa i organizacije poslovanja.

Promicanje ravnopravnosti i jednakih mogućnosti:

CONTY PLUS d.o.o. podržava i promiče ravnopravnost spolova, jednake mogućnosti i nediskriminaciju u bilo kojem pogledu te pristupačnost osobama s invaliditetom. U tom smislu, izjavljujemo da su sva postojeća i buduća radna mjesta u našoj organizaciji jednako namijenjena svim spolovima, manjinama te, kako zdravim, tako i osobama s (tjelesnim) invaliditetom koje su u mogućnosti obavljati zadatke u obuhvatu pojedinog radnog mjesta. Naši kriteriji zapošljavanja se prvenstveno odnose na stručnost, kompetentnost i želju za učenjem.

Kontakt osoba: Darko Ciglenečki, cigla@conty.hr, +385 1 6548 333

 

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

ZAJEDNO DO FONDOVA EU

www.strukturnifondovi.hr

www.opzo-opkk.hr

Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost CONTY PLUS d.o.o. za trgovinu i usluge, Karlovačka cesta 100, 10250 Zagreb

Copyright by CONTY PLUS. All rights reserved.